IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Ventilatori

Ventilatori predstavljaju najjednostavnije tipove radnih turbo mašina. Služe za potiskivanje ili usisavanje vazduha i drugih gasova. Najčešće korišćeni ventilatori u industriji su usisno-potisni, koji u određenim granicama napora mogu uspešno vršiti i usisavanje i potiskivanje vazduha ili drugih gasova. Prema pravcu strujanja vazduha ili drugih gasova u radnom kolu ventilatora, ventilatori su podeljeni na:
• aksijalne (osne)
• radijalne (centrifugalne)
Prema priraštaju pritiska, oni se dele na ventilatore:
• visokog pritiska (preko 3000 Pa)
• srednjeg pritiska (1000÷3000 Pa)
• niskog pritiska (ispod 1000 Pa)
Prema obliku lopatica ventilatori mogu biti sa:
a) unapred zakrivljenim lopaticama
b) unazad zakrivljenim lopaticama
c) sa radijalnim lopaticama


Način rada ventilatora

Vazduh ulazi u kolo u aksijalnom pravcu, a zatim ga centrifugalne sile odbacuju u radijalnom pravcu.


Veliki broj različitih konstruktivnih izvedbi i raznolikost veličina ventilatora, omogućava da se u okviru jedne konstruktivne izvedbe ispune svi zahtevi u pogledu parametara strujanja i tehnoloških zadatosti.

NAPOMENA :
U našem proizvodnom programu ventilatori se proizvode prema zahtevu korisnika. Detaljan prikaz specifičnih zahteva korisnika omogućiće kreiranje optimalnih pojedinačnih rešenja, što će bitno uticati na efikasnost uređaja.