IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Reference

Izrada Glavnog projekta, nabavka i ugradnja opreme, puštanje i podešavanje sistema otpepeljivanja ispod elektrofiltera bloka A3

Investitor: JP EPS Beograd – PD Termoeletrane Nikola Tesla d.o.o.
Lokacija: Obrenovac, Srbija

Usisavanje prašine u pogonima Železare Smederevo industrijskim usisivačem snage 45 KW

Investitor: Železara Smederevo d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija

Sistem za prečišćavanje i sistem za odsumporavanje dimnih gasova iz kotla 25 t/h

Investitor: Fabrika Hartije d.o.o.
Lokacija: Beograd, Srbija

Izrada i isporuka montaža i puštanje u rad sistema otprašivanja u pogonu za pripremu slerija (praškastih deterdženata), sa vrećastim filterom, tipa „pulse-jet“ kapaciteta 15000m3/h

Investitor: SAPONIA d.d.
Lokacija: Osijek, Hrvatska

Izrada i isporuka skrubera na liniji za prečišćavanje otpadnog gasa iz pogona za proizvodnju i pakovanje sredstava za zaštitu bilja Pogon 02, kapaciteta 8000 m3/h

Investitor: Chemical Agrosava ad
Lokacija: Šimanovci, Srbija

Izrada i isporuka nasadnih filtera sa ventilatorima na silosima za kreč i cement, kapaciteta 2x2750 m3/h, filtera na utovaru cisterne, kapaciteta 3000 m3/h i filtera za pneumatska korita i elevator, kapaciteta 4000 m3/h u pogonu za pripremu sirovina

Investitor: LAFARGE BFC d.o.o.
Lokacija: Beočin, Srbija

Izrada i isporuka dozirnih koševa sa pneumatskim koritima u pogonu za pripremu sirovina

Investitor: LAFARGE BFC d.o.o.
Lokacija: Beočin, Srbija

Izrada i isporuka centrifugalnog skrubera za prečišćavanje otpadnog gasa iz sušare duvana

Investitor: TDR d.o.o.
Lokacija: Rovinj, Hrvatska

Izrada i montaža opreme za novi „Blow off“ ventilator u fabrici kamene vune

Investitor: Knauf Insulation d.o.o.
Lokacija: Surdulica, Srbija

Izrada i isporuka sistema za otprašivanje linije za proizvodnju itisona sa vrećastim filterom sa pneumatskim otresanjem vreća izrađenim od antistatik materijala, kapaciteta 7200 m3/h

Investitor: Sintelon RS d.o.o.
Lokacija: Bačka Palanka, Srbija

Izrada projekta sistema otprašivanja separacije krečnjaka u kamenolomu Drakuljica, opština Bileća

Investitor: MONTING – ENERGETIKA d.o.o.
Lokacija: Trebinje, BiH

Izrada i isporuka šest sistema otprašivanja sa vrećastim filterima tipa „pulse-jet“, kapaciteta 5000 m3/h na ćelijama za skladištenje soje u kompaniji „SOJAPROTEIN“, Bečej

Investitor: SOJAPROTEIN A.D članica VICTORIA GROUP A.D.
Lokacija: Bečej, Srbija

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izuzimanje i otprašivanje ćelija pogona SPC-a fabrike „SOJAPROTEIN“, Bečej

Investitor: SOJAPROTEIN A.D članica VICTORIA GROUP A.D.
Lokacija: Bečej, Srbija

Rekonstrukcija sistema otprašivanja na liniji mlevenja fosfata 205.1 u Šapcu

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: ELIXIR ZORKA – Mineralna đubriva d.o.o.
Lokacija: Šabac, Srbija

Sistem otprašivanja linije za pakovanje fosfatnih đubriva u IHP Prahovo

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: ELIXIR ZORKA – Mineralna đubriva d.o.o.
Lokacija: Prahovo, Srbija

Sistem otprašivanja u pogonu za mlevenje fosfata u IHP Prahovo

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: ELIXIR ZORKA – Mineralna đubriva d.o.o.
Lokacija: Prahovo, Srbija

Projekat rekonstrukcije unutrašnjeg transporta elektrofilterskog pepela u cilju povećanja kapaciteta u TE Gacko

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: Urals Power Engineering Company, JSC. Ekaterinburg, Rusija
Lokacija: Gacko, BiH

Izrada i montaža sistema otprašivanja izgurivača koksa; kapacitet 2×100.000 m3/h

Investitor: GOŠA FOM a.d.
Lokacija: USIMINAS S.A. - Ipatinga, Brazil

Glavni projekat rekonstrukcije sistema otprašivanja postrojenja za preradu kamena

Investitor: DUKAT d.o.o.
Lokacija: Palić, Srbija

Izrada tehničkog rudarskog projekta otprašivanja-revitalizacija kompletnog sistema otprašivanja u postrojenju za pripremu uglja u "Tamnavi"

Investitor: PD RB KOLUBARA d.o.o.
Lokacija: Tamnava, Srbija

Izrada tehnološko-mašinske projektne dokumentacije za dvostepeno mokro prečišćavanje dimnih gasova na kotlu 4, projekat IN007

Investitor: ENERGOLINIJA d.o.o.
Lokacija: Zvornik, Republika Srpska

Pneumatski transport i sistem otprašivanja linije za reciklažu kamene vune, kapacitet max. 1200 kg/h reciklata

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: KNAUF Insulation d.o.o.
Lokacija: Surdulica, Srbija

Izrada sistema otprašivanja sa venturi skruberom na postrojenju za pranje uglja po Parnabi postupku u RiTE Ugljevik

Investitor: RUDING PRINC’S SON d.o.o.
Lokacija: Ugljevik, Republika Srpska

Sistem za otprašivanje vagon prevrtača; kapacitet 150.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: US Steel Serbia d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija

Sistem za otprašivanje postrojenja za proizvodnju drvenih peleta; kapacitet 20.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: Gotta Pellets d.o.o.
Lokacija: Bajina Bašta, Srbija

Rekonstrukcija sistema za otprašivanje stanice za odsumporavanje tečnog gvožđa radi povećanja kapaciteta na 210.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: US Steel Serbia d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija

Sistem za otprašivanje u objektu livne mašine; kapacitet 30.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: US Steel Serbia d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija

Sistem otprašivanja sa venturi skruberom u objektu aglomeracije 213 u Aglomeraciji; kapacitet 20.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: US Steel Serbia d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija

Sistem za otprašivanje postrojenja za rekuperaciju akumulatorskih komponenti, dva vrećasta filtera kapaciteta 85.000 m3/h i35.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: Trepča Under KTA Administration
Lokacija: Zvečan, Srbija

Izrada i montaža sistema otprašivanja u fabrici akumulatora

Investitor: Fabrika Akumulatora Sombor
Lokacija: Sombor, Srbija

Izrada glavnog projekta vlaženja i otprašivanja ugljene prašine transportnog sistema za dopremu uglja u TE Kakanj

Investitor: JP EP BiH d.d. TE Kakanj
Lokacija: Kakanj, BiH

Sistem za otprašivanje stanice za odsumporavanje tečnog gvožđa u čeličani; kapacitet 182.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: US Steel Serbia d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija
Vrednost investicije: 2.076.000 USD

Sistem za otprašivanja pogona livnice; kapacitet 59.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: Valjaonica Bakra AD Sevojno
Lokacija: Sevojno, Srbija
Vrednost investicije: 910.000 USD

Izrada i montaža sistema za otprašivanje na izgurivaču koksa i utovarnom vagonu; kapacitet 30.000 m3/h

Investitor: OAO KOKS, Kemerovo, Rusija
Lokacija: Kemerovo, Rusija
Vrednost investicije: 490.000 USD

Sistem prečišćavanje dimnih gasova u fabrici ulja

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: Fabrika ulja DUNAVKA a.d.
Lokacija: Veliko Gradište, Srbija

Izrada glavnog projekta sistema otprašivanja u Fabrici Deterdženta

Investitor: HENKEL MERIMA d.o.o.
Lokacija: Kruševac, Srbija

Revitalizacija sistema otprašivanja u tunelu Fatničko Polje, kapacitet: 40.000-m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: EFT London, Engleska
Lokacija: Fatničko polje, BiH

Rekonstrukcija vrećastog filtera u pogonu pesticida; kapacitet 10.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: HI Župa a.d.
Lokacija: Kruševac, Srbija

Projekat otprašivanja livnice za topljenje bakra u SIA KMM METALS Ltd.

Glavni projekat

Investitor: SIA KMM METALS Ltd.
Lokacija: Riga, Letonija

Projekat otprašivanja sekundarnog i tercijarnog drobljenja šljake u pogonu jame Bor

Glavni projekat (mašinski i elektro)

Investitor: RTB Bor Grupa d.o.o.
Lokacija: Bor, Srbija

Projekat otprašivanja na starom drobljenju u flotaciji rudnika bakra Bor

Glavni projekat (mašinski i elektro)

Investitor: RTB Bor Grupa d.o.o.
Lokacija: Bor, Srbija

Izrada i montaža dva sistema za otprašivanje peći za topljenje sivog liva u livnici Požega; kapacitet 70.000 m3/h i 40.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: KONCERN FARMAKOM M.B. d.o.o.
Lokacija: Požega, Srbija

Sistem otprašivanja postrojenja za preradu kamena Dumača pomoću raspršenog mlaza vode

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: INTERKOP d.o.o.
Lokacija: Šabac, Srbija

Sistem otprašivanja, venturi skruberom, postrojenja za pripremu hidromešavine u TE Gacko

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: Rudnik i termoelektrana Gacko a.d.
Lokacija: Gacko, BiH

Glavni projekat otprašivanja kratkobubnjastih peći u rafineriji Zvečan

Investitor: EUKTA Trepča
Lokacija: Zvečan

Projektovanje izrada i isporuka specijalnog uređaja za prenos statora, generatora težine G=360t, na HE Đerdap 1

Investitor: HE Đerdap
Lokacija: Kladovo, Srbija

Rekonstrukcija i zamena opreme i delova za vrećast filter ugrađene u drobilani Drmno

Investitor: PRIM d.o.o.
Lokacija: Kostolac, Srbija

Rekonstrukcija vrećastog filtera u postrojenju za suvo mlevenje

Investitor: VICTORIA ZORKA, Mineralna đubriva d.o.o.
Lokacija: Šabac, Srbija

Testiranje sistem,a merenja koncentracije prašine i granulometrijski sastav i merenje emisije otpadnih gasova i praškastih materija, skruber linija 4 i linija ekshaustota 4; kapacitet Q=270.000 Nm3/h, 390.000 m3/h

Investitor: US Steel Serbia d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija

Izrada i montaža dva sistema otprašivanja, kapaciteta 70.000 m3/h i kapaciteta 40.000 m3/h u Livnici Požega

Investitor: FARMAKOM MB Livnica Požega a.d.
Lokacija: Požega, Srbija

Sistem otprašivanja postrojenja za preradu kamena Dumača pomoću raspršenog mlaza vode

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: INTERKOP d.o.o.
Lokacija: Šabac, Srbija

Sistem otprašivanja, venturi skruberom, postrojenja za pripremu hidromešavine u TE Gacko

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: Rudnik i termoelektrana Gacko a.d.
Lokacija: Gacko, BiH

Glavni projekat otprašivanja kratkobubnjastih peći u rafineriji Zvečan

Investitor: EUKTA Trepča
Lokacija: Zvečan

Projektovanje izrada i isporuka specijalnog uređaja za prenos statora, generatora težine G=360t, na HE Đerdap 1

Investitor: HE Đerdap
Lokacija: Kladovo, Srbija

Rekonstrukcija i zamena opreme i delova za vrećast filter ugrađene u drobilani Drmno

Investitor: PRIM d.o.o.
Lokacija: Kostolac, Srbija

Rekonstrukcija vrećastog filtera u postrojenju za suvo mlevenje

Investitor: VICTORIA ZORKA, Mineralna đubriva d.o.o
Lokacija: Šabac, Srbija

Testiranje sistem,a merenja koncentracije prašine i granulometrijski sastav i merenje emisije otpadnih gasova i praškastih materija, skruber linija 4 i linija ekshaustota 4; kapacitet Q=270.000 Nm3/h, 390.000 m3/h

Investitor: US Steel Serbia d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija

Sistem za otprašivanje glodalice VOEST ALPINE AHM-104 u tunelu Fatnica; kapacitet 40.000 m3/h

Urađen po sistemu "ključ u ruke".

Investitor: EFT London, Engleska
Lokacija: Fatničko polje, BiH
Vrednost investicije: 240.000 USD

Rekonstrukcija filter prese u pogonu za prečišćavanje otpadnih voda čeličane US Steel Serbia

Investitor: US Steel Serbia d.o.o.
Lokacija: Smederevo, Srbija

Tehnički projekat sistema otprašivanja drobilane uglja površinskog kopa, kapacitet vrećastog filtera: 140.000 m3/h

Investitor: JP PK Drmno
Lokacija: Kostolac, Srbija

Tehnički projekat izmeštanja primarnih i sekundarnih hidrociklonskih stanica i cevovoda na deponiji pepela TE Drmno

Investitor: JP PK Drmno
Lokacija: Kostolac, Srbija

Glavni projekat rekonstrukcija vrećastog filtera na silosu brašna u Kombinatu 7. Juli Debrc

Investitor: FARMAKOM MBKombinat 7. Juli d.o.o.
Lokacija: Decrc, Srbija

Projekat rekonstrukcije venturi skrubera na BOF 1,2 i 3 u čeličani SARTID

Investitor: SARTID
Lokacija: Smederevo, Srbija

Glavni projekat prečišćavanja dimnih gasova u Energani Željezare Nikšić

Investitor: Željezara Nikšić
Lokacija: Nikšić, Crna Gora

Glavni projekat otprašivanja elektrolučne peći ELP-3 u livnici SARTID 1913

Investitor: SARTID
Lokacija: Smederevo, Srbija

Tehnološki projekat otprašivanja transportnog sistema jalovine Veliki Krivelj, Stari borski kop

Investitor: RBN Bor
Lokacija: Bor, Srbija

Projekat rekonstrukcije sistema otprašivanja postrojenja za drobljenje sa glinice vrećastim filterom kapaciteta Q=50.000 m3/h u Glinici

Investitor: Kombinat aluminijuma Podgorica; KAP
Lokacija: Podgorica, Crna Gora

Glavni projekat revitalizacije BTO sistema, PK Raškovac

Investitor: EFT Group London, Engleska
Lokacija: Stanari, BiH

Studija opravdanosti ulaganja u rekonstrukciju u energane u Energetici d.o.o.

Investitor: EFT Group London, Engleska
Lokacija: Banja Luka, BiH

Fizibility studija izgradnje termelektrane 400 MW, EFT Stanari, Deo dopreme uglja i transport i odlaganje pepela i šljake

Investitor: EFT Stanari
Lokacija: Stanari, BiH

Tehnički projekat izmeštanja primarnih i sekundarnih hidrociklonskih baterija na deponiji pepela TE Drmno

Investitor: TE Drmno
Lokacija: Kostolac, Srbija

Rehabilitacija elektrofiltera, kapaciteta Q=855.000 m3/h, sistema otprašivanja bunkera na visokoj peći željezare SARTID

Investitor: SARTID
Lokacija: Smederevo, Srbija

Rehabilitacija elektrofiltera, proizvodnje ELEX, Švajcarska ugrađenog u pogonu aglomeracije željezare SARTID

Investitor: SARTID
Lokacija: Smederevo, Srbija

Glavni građevinski projekat rezervoara za naftu u luci Bar, Jugopetrol Kotor

Investitor: Jugopetrol
Lokacija: Bar, Montenegro

Glavni mašinski projekat magistralnog cevovoda azota za snabdevanje pneumatskih uređaja u SARTID 1913

Investitor: SARTID
Lokacija: Smederevo, Srbija

Otprašivanje ugljene prašine transportnog sistema dopreme uglja u TE Kaknja

Investitor: TE Kakanj
Lokacija: Kakanj, BiH

Ekološka modernizacija termoelektrana u BiH (EPRS-CS/02)

Sistem transporta pepela i šljake u TE Gacko i TE Ugljevik
Rekultivacija deponija pepela i šljake u TE Gacko

Konsultant u saradnji sa COWI AS iz Danske

Investitor: EBRD
Lokacija: Gacko i Ugljevik, BiH

Ekološka modernizacija termoelektrana u Srbiji

Sistem transporta pepela i šljake u TE u Srbiji

Konsultant u saradnji sa Vatenfal-om

Investitor: Evropska agencija za rekonstrukcije
Lokacija: TE, Srbija