IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Vrećasti filter

Proizvodimo vrećaste filtere svih vrsta i kapaciteta u skladu sa potrebama i zahtevima kupaca. Zahvaljujući pravilnom izboru filterskih materijala i originalnom načinu otresanja vreća, naši filteri sa impulsnim otresanjem imaju maksimalne performanse.

Više »


Venturi skruber

Visokoefektivni inercioni odvajač mokrog tipa koji se najčešće upotrebljava za prečišćavanje dimnih gasova iz postrojenja za sagorevanje otpadnih materija termoenergetskih i metalurških postrojenja, pogona za pripremu mineralnih sirovina i dr. Proizvodimo ga u svim veličinama sa stepenom efikasnosti 99%.

Više »


Centrifugalni skruber

Srednje efektivni inercioni odvajač mokrog tipa za prečišćavanje dimnih gasova i otprašivanje na postrojenjima za pripremu i transport rude, kvarcnog peska, kamena i drugih materijala koji sa vodom ne stvaraju čvrste taložne spojeve. Stepen efikasnosti do 99%.

Više »


Ciklon

Uređaj koji u pogledu efikasnosti i odvajanja spada u srednje odvajače čestica prašine, proizvodimo u svim vrstama i kapacitetima. Danas se najčešće upotrebljavaju kao predodvajači u sistemima za čišćenje gasa ili samostalno, kao na primer u drvnoj industriji. Najvažnije karakteristike su im niski investicioni troškovi održavanja, mala potrošnja el. energije i otpornost na visoke temperature.

Više »


Multiciklon

Prečistač zaprašenih gasova izveden kao inerciono centifugalni odvajač. Spada u grupu suvomehaničkih prečistača sa visokim učinkom. Efikasnost prečišćavanja kreće se 85-95% za čestice do 20 μm dok se za čestice preko 20 μm dostiže stepen odvajanja 100%. Zbog visokog učinka, jednostavne konstrukcije i minimalnog održavanja ima široku primenu u mnogim industrijskim procesima.

Više »


Ventilatori

U našem proizvodnom programu ventilatori se proizvode prema zahtevu korisnika. Detaljan prikaz specifičnih zahteva korisnika omogućiće kreiranje optimalnih pojedinačnih rešenja, što će bitno uticati na efikasnost uređaja.

Više »


Industrijski usisivači

Proizvodimo stacionarne industrijske usisivače, koji su namenjeni za uklanjanje velikih naslaga nataložene prašine u industrijskim pogonima. Kao strujna mašina koristi se vakum pumpa sa naporom od 20 kPa. Proizvodimo i pokretne industrijske usisivače koji služe za usisivanje manjih industrijskih pogona. Kao strujna mašina koristi se pokretna duvaljka sa naporom od 10 kPa. Stepen efikasnosti rada ovih usisivača je 99,99%.

Više »


Mašine za reciklažu

IRMA Projekt Sistem proizvodi mašine sa automatskim upravljanjem za oblikovanje ambalaže od papirne pulpe sa potapajućim sistemom, kao i mašine za reciklažu olovnih akumulatora, različitih proizvodnih kapaciteta.

Više »