IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Multiciklon

Multicikloni imaju široku primenu u mnogim industrijskim procesima:
• u termoenergetskim postrojenjima
• pri preradi uglja
• pri proizvodnji cementa
• pri proizvodnji kreča
• pri separaciji kamena
• u hemijskoj industriji
• u metalurgiji

Spadaju u grupu suvomehaničkih prečistača visoke efikasnosti. Efikasnost prečišćavanja za čestice veličine 5 ÷ 10 μm je 90%, dok za veće čestice dostiže stepen odvajanja 99%. Multiciklon je sastavljen od većeg broja manjih ciklonskih odvajača. Ciklonski odvajači su paralelno postavljeni na nosećoj ploči u gornjoj (izlaznoj) komori multiciklona. Demontažno postavljena noseća ploča obezbeđuje laku zamenu pojedinih elemenata (ciklonskih odvajača). Donja komora je izvedena u obliku konusa (bunker) i služi za odvođenje otprašenog materijala. Kućište multiciklona izrađeno je od čeličnog lima i predviđeno za radne uslove do 300°C. Termička izolacija je izvedena sa mineralnom vunom i oblogom od aluminijumskog lima


Način rada multiciklona:

• zaprašen gas se uvodi kroz otvor na gornjoj komori multiciklona
• gas se dalje usmerava na veliki broj ciklonskih odvajača pravougaono raspoređenih na nosećoj ploči, gde se u zavisnosti od brzine i mase čestica pod dejstvom centrifugalne sile vrši odvajanje čestica
• odvojene čestice padaju vertikalno nadole u bunker multiciklona odakle se odvode do sabirnog mesta, gde se vrši pretovar prašine, a prečišćeni vazduh izlazi kroz izlazni otvor u atmosferu


Prednost multiciklona:

• multiciklon je jednostavne konstrukcije, nema pokretnih delova, tako da je održavanje tokom rada jednostavno i svedeno na redovnu kontrolu
• postižu visok stepen odvajanja, pouzdani su u eksploataciji, relativno su niske cene i troškovi pogona su minimalni
• ciklonski odvajači kao elementi multiciklona, veoma su otporni na habanje, jer su izrađeni livenjem zbog produženja radnog veka

NAPOMENA :
U našem proizvodnom programu multicikloni se proizvode prema zahtevu korisnika. Detaljan prikaz specifičnih zahteva korisnika omogućiće kreiranje optimalnih pojedinačnih rešenja, što će bitno uticati na efikasnost uređaja.