IRMA projekt sistem d.o.o.
sedište: 11080 Beograd-Zemun, Njegoševa 29
centrala: 11070 Novi Beograd, Vladimira Popovića 6/210
Tel: +381 11 71-11-472, 71-11-407
Fax: +381 11 71-22-084
e-mail: office@irma-ps.com
http://www.irma-ps.com

Kontakt »

Mašine za reciklažu

IRMA Projekt Sistem proizvodi mašine sa automatskim upravljanjem za oblikovanje ambalaže od papirne pulpe sa potapajućim sistemom. Primena visokokvalitetnih alata za oblikovanje omogućuje proizvodnju širokog asortimana ambalažnih proizvoda. Proizvodni kapacitet ovih mašina moguće je jednostavno prilagodit zahtevima kupaca.
Tehnologija oblikovanja ambalaže od papirne pulpe se u svetu koristi za veoma širok spektar različitih proizvoda (elektronskih komponenti, Hi-Fi uređaja, video, telefonskih i TV aparata, staklene i papirne ambalaže, prehrambrenih, hemijskih i drugih proizvoda).
Proizvodnja ambalaže od papirne pulpe ima poseban ekološki, ekonomski i funkcionalni značaj, pri čemu kompletna linija za proizvodnju zahteva manje ljudske radne snage, relativno skromne infrastrukturne i sirovinske uslove.


IRMA Projekt Sistem takođe proizvodi mašine za reciklažu olovnih akumulatora, različitih proizvodnih kapaciteta. Olovni akumulatori konstruisani su od materijala koji se lako recikliraju. Reciklira se > 95% svih ugrađenih materijala. Olovo iz akumulatora se može reciklirati neograničen broj puta, a da pri tome ne promeni fizičko-hemijske karakteristike. Reciklirati se mogu starter akumulatori, stacionarni akumulatori i industrijski trakcioni akumulatori. Recikliraju se takođe plastična kućišta i poklopci akumulatora, a reciklirati se može i elektrolit H2SO4. Jedino se ne recikliraju delovi izrađeni od poliestra ili ebonita.

NAPOMENA :
U našem proizvodnom programu mašine za reciklažu se proizvode prema zahtevu korisnika. Precizno i detaljno definisani specifični zahtevi korisnika omogućiće kreiranje optimalnih pojedinačnih rešenja, što će bitno uticati na efikasnost mašine.